top of page
  • Skribentens bildAnna Landström

Botrytis (gråmögel) på tulpaner

Uppdaterat: 13 jan.

Tyvärr finns en hel del sjukdomar som kan drabba tulpaner. De vanligaste är olika mögelsjukdomar som kommer med lökarna från leverantören och sedan sprids i marken med jord och regnvatten.


Det kan vara svårt att veta om/vilken sjukdom tulpanerna drabbats av, och ofta går det väldigt fort. På några veckor kan tulpanerna ha gått från att kommit upp helt normalt, till att bladen blir förvridna, fläckiga, missbildade m.m. I många fall dör hela plantan innan den hinner blomma.


Ta för vana att inspektera alla lökar innan plantering. Alla lökar som är skadade, mjuka, mögliga, har svarta/vita partier, luktar illa eller på andra sätt ser sjuka ut bör kasseras.


I denna artikel kommer vi gå igenom en av de vanligaste sjukdomarna, Botrytis Tulipae, det är också en av de värsta eftersom den sprids med vinden och därmed kan drabba stora områden med tulpaner under kort tid.


Botrytis (eng. tulip fire)

Botrytis cinerea är en vanlig art av gråmögel som angriper många olika växter inklusive tulpaner. Den orsakar rotröta eller syns som fläckar på alla växtdelar ovan jord. För tulpanen innebär det alltså angrepp på hela växten.


Det finns även en sort av Botrytis som bara angriper tulpaner, Botrytis tulipae. Denna ger större problem då den kan övervintra i lökarna, och förhindrar bildandet av nya sidolökar (som ger nästa års blomma). Detta är den typ av botrytis som beskrivs härefter, alltså den typ av botrytis som är specifik för tulpaner.


Smittspridning, fas 1

Botrytis bryter ut i två steg, där det första är att en smittad lök växer upp. De skott som kommer upp och har smittats i löken ser ofta missbildade ut för att sedan ruttna vid basen av löken. Även bladen som kommer upp från smittade lökar kan få bruna kanter, hål och revor.


Förutom missbildade blad och blommor kan stjälkarna blir svaga och kan vika sig. Tar man upp löken har den ofta drabbade områden med mögel och man kan se runda ringar av botrytisangrepp på löken.


Dessa missbildade skott behöver tas bort DIREKT för att angreppet inte ska gå över till fas 2. Kontrollera dina tulpaner dagligen för att hinna se och hantera misstänkta skott.


Lökar med botrytisangrepp som upptäckts i odlingen.


Exempel på smittade skott.Botrytisfläckar i bladveck på unga tulpaner.

Fläckar och hål på tulpanblad.


Smittspridning, fas 2

Det vanligaste sättet att inse att man drabbats av botrytis är tyvärr när angreppet är i steg 2. Då ser man små missfärgade röd-gula fläckar som dyker upp på bladen och kronbladen. Dessa fläckas orsakas av svamparnas sporer som spridits av ett sjukt skott, och kan uppkomma så snabbt som på 24h.Ju längre angreppet fortsätter så går de gulnade fäckarna över till en vit-grå färg och svampen börjar sätta sporer som ser vita och mjöliga ut. På engelska kallas Botrytis för 'tulip fire' eftersom de små fläckarna vid angreppets början ser ut som brännmärken. (Se bilder nedan, 1-3 visar tidiga stadier och 4-5 längre gångna angrepp).

Om dessa fläckar uppkommer på annars till synes friska tulpaner betyder det alltså att mer sjuka tulpaner finns någonstans i odlingen, eftersom svampen då har levt tillräckligt länge för att släppa sina sporer.

Svampen övervintrar i dött växtmaterial, varför infekterade lökar aldrig ska slängas på komposten. Hög luftfuktighet, kraftiga regn och höga temperaturer gynnar tillväxten av svampen. Detta är en av anledningarna till att man gärna bör vänta med att sätta tulpaner till lite senare på hösten. Ju längre tid löken sitter i marken med eventuell smitta, desto mer tid har smittan på sig att sprida sig. Under kallare temperaturer kan den inte sprida sig lika fort.


Bild 1 - ett tidigt angrepp av botrytis i fas 2 - dessa tulpaner hade inte sjuka lökar utan har smittats av sporerna från ett sjukt skott.

Bild 2 - botrytisfläckar från sporer som landat på friska tulpaner och sedan smittat dem.

Bild 3 - fläckar från botrytissporer på blad och blomknopp.

Bild 4 - papegojtulpan med botrytissporer som övergått till stort mögelangrepp.

Bild 5 - de små fläckarna har övergått till fullt mögelangrepp på blomman.


Bilderna använda med tillstånd från odlare som drabbats av Botrytis under 2021 och 2022.

Botrytis kan vara svår att identifiera på löken innan den planteras, men kännetecken är små, runda och insjunkna fläckar på löken. Ofta har de en brunaktig ring runt det insjunkna partier, som brukar vara vit i mitten.Botrytis på tulpanlökar från leverantör. Inspektera lökarna noga innan du sätter dem på hösten, sålla ut alla som ser misstänkta ut!

Förebyggande åtgärder

  • Undvik att plantera tulpaner på samma ställe flera år i rad. På detta sätt blir mängden svampsporer i marken mycket mindre. Rotera tulpanerna så att de inte växer på samma plats fler än 1 gång på 7 år (rekommenderas av välkända snittblomsodlare).

  • Innan plantering bör varje lök inspekteras. Alla lökar med tecken på sjukdom (mögel, fläckar eller skador) bör kastas i brännbara soporna.

  • Släng inte infekterade lökar på komposten. Vissa sporer lever kvar i jorden upp till 20 år.

  • Sätt tulpanerna sent, innan tjälen gått i backen men efter jordtemperaturen är under 10 grader.

Om du upptäcker smitta

I stora odlingar hos lökproducenterna i Holland kör man stora ångaggregat över drabbade fält, som pressar ned ångan på 20-30cm djup och dödar sporer, bakterier och virus. En annan metod är att man med flit översvämmar marken i sex till åtta veckor under sommaren. Det är också vanligt att resterande tulpaner behandlas med mögelgifter för att motverka ytterligare spridning.


I en mindre odling har man sällan tillgång till att använda metoderna med översvämning och ångning, och många väljer bort att använda gifter eller andra kemikalier i sina odlingar. Så för mindre odlingar är följande åtgärder de du bör ta om du upptäcker smitta.

  • Gräv genast försiktigt bort de infekterade lökarna och släng dem på brännbart. Försök få med jorden som är närmast löken.

  • Diska av spadar, saxar, trädgårdshandskar eller andra verktyg som kommit i kontakt med smittade tulpaner.

  • Ta bort alla lökar från platsen efter säsongen. Låt inga stå kvar i marken på platsen som drabbats då de kan fortsätta att sprida smittan i många år.

  • Plantera inte lökar på den drabbade platsen på minst 7 år.

Mer läsning...

Här kommer en lista med mer information om man vill läsa vidare i ämnet:


E-bok om tulpansjukdomar (kan köpas via länken). Författare: Cor Conijn, 2016.

Svampsjukdomar på blomsterlök Författare: Lennart Nilsson, 1998. Utgiven via SLU.

Lista med sjukdomar som drabbar tulpaner, symptom och åtgärder. Pensylvania State University, 2016.

Information om skadedjur och sjukdomar från Jordbruksverket (generell information).

Bilder och information om Botrytis från Oregon State University

Bilder och information om Fusarium från Oregon State UniversityDet var allt om botrytis på tulpaner!

Hoppas du lärde dig något nytt, och att den var till nytta för dig och dina plantor!

Om du vill använda någon information ut denna artikel behöver du hänvisa till den och Blomma i Tid! Tänk även på att alla bilder är copyrightade, och de som inte tagits av blomma i tid är använda med tillstånd.


/Anna på Blomma i Tid


Senaste inlägg

Visa alla

1 Comment


bergqvist.sb
Apr 18, 2023

Tack för en väldigt lärorik artikel! Jag undrar om jag får låna ett par bilder att använda i informationsinlägg till medlemmarna i min koloniförening? Givetvis med länk till ert inlägg.

Like
bottom of page