top of page
 • Skribentens bildMarie Holmqvist

Virus hos dahlior

Uppdaterat: 17 juniMånga dahliaodlare har på senare år drabbats av virussjukdomar på sina dahlior. I år, 2024, tycks smittan ha eskalerat, att döma av inlägg i dahlia-grupper. För ett par år pratade många om mosaikvirus på sina dahlior, men det finns tyvärr många fler varianter av virus än så.  


Det diskuteras mycket i sociala medier om hur illa virusen är, och att man 'aldrig sett det på sina 30 år som odlare' och därför kan det inte vara 'så farligt'. Men även om det kan kännas som ett 'nytt fenomen' betyder det inte att en smitta är mindre allvarlig, och det är ett faktum att ju mer populär en art/sort blir att odla, desto större blir ofta sjukdomsbilden. Fler plantor drivs upp på liten yta, säljtrycket hos leverantörerna ökar och återförsäljarna har inte alltid önskade kvalitetskontroller på plats, vilket tyvärr kan leda till att det helt plötsligt finns sjukdomsproblem som inte funnits tidigare. (Pesten var inte mindre allvarlig under medeltiden bara för att man inte hört talas om den tidigare...)


Precis som med knippebakterios och krongalla, är det viktigt att känna till de tecken som tyder på virusinfektioner. Detta då det lätt får trista konsekvenser, inte bara för den drabbade plantan, utan genom spridning till andra i trädgården. Smittan drabbar dessvärre inte bara dahlior, utan många perenner och andra växter. Mer om den nedan. Fokus i den här artikeln är att ge dig en övergripande bild av virusproblematiken, vad det är, hur du känner igen virus på dina plantor och vilka åtgärder du kan ta om du misstänker virus.

 

Hur ser virus ut hos dahlior? 

Gula vener är ett vanligt virus-symtom, liksom cirkel-formationer. Bild på hur det kan yttra sig, tillsammans med fler exempel på vanliga symtom att hålla utkik efter finns nedan.  


I denna artikel håller vi oss till generella symtom och går inte in i detalj på alla olika sorters dahlia-virus och exakt hur de visar sig. För de flesta odlare behöver man inte veta exakt vilken typ av virus dahlian har, alla bör ändå hanteras på samma sätt. För den som är intresserad av att fördjupa sig olika typer av virus finns mer information i länkarna längst ned i denna artikel. Särskilt hjälpsamt har vi funnit detta omfattande album med dahlior som testats positivt för olika virus: https://www.flickr.com/photos/141837887@N08/albums/Gula fält och fläckar på bladen, samt längs bladnerverna. Bladet har inte heller utvecklats helt normalt.


Tydliga gula bladnerver och något förvridna blad. Plantan är även kortväxt och orkade inte blomma.Gul mitt längs bladnerven.


Värt att notera är att ju bättre förutsättningar dahlian får och ju mindre stressad plantan är, desto mindre är också sannolikheten att den visar symtom på virus. Ett exempel är denna stickling som togs från en planta som inte visade tecken på virus. Kort efter att sticklingen tagits uppvisade den kraftigt gula vener.  Sticklingen kort efter att den satts i jord.


Se gärna under länkar längst ned till bra information, om behov finns av vidare vägledning för att bedöma virussymtpom. Vi kan tyvärr inte erbjuda guidning eller bedömning via mail eller sociala medier. Du ansvarar själv för bedömningen, och om du är osäker, kontakta leverantören.

 

Är alla färgsskiftningar virus? 

Nej, alla färgsskiftningar behöver inte betyda virus, det kan också röra sig om exempelvis näringsbrist eller insektsangrepp.

 

Näringsbrist drabbar ofta de äldsta bladen på plantan, och sker mer gradvis och jämt över bladet. Ofta är yngre blad opåverkade, och mönstret följer inte bladnerver eller har det fläckiga utseendet som virus ger.Näringsbrist hos dahlia.


Sugande Insekter kan också ge gula skiftningar på bladen, men ofta ser man då ett stickhål, och en tydlig 'förtunning' av bladet där växtsaften sugits ur. Om det är insektsskador brukar bladet i övrigt vara friskt, plantan växer oftast normalt och själva prickarna uppstår varsomhelst på bladet.


Insektsskador hos dahlia.


Observera att en planta både kan ha virus, näringsbrist och insektsskador. Det är alltid 'lätt' att göra en bedömning på 'i övrigt friska' blad, men kan bli komplicerat när man ser 'lite av allt'. Vi rekommenderar därför att du läser på ordentligt om virusen och gör det du kan för att känna igen dem snabbt, om du tycker det är viktigt.


Hur smittar virus hos dahliorna?

Virusen smittar i huvudsak på tre sätt.


 • Infekterade dahliaknölar och sticklingar: Virus kan överföras under förökning från infekterat plantmaterial. 

 • Kontaminerade verktyg: Verktyg som skär snitt, t.ex. sekatör saxar, och spadar kan bära med sig viruspartiklar från en växt till en annan.  

 • Sugande insekter: Bladlöss och trips är exempel på insekter som sprider smittan mellan plantorna.

Även om det är mindre vanligt kan virus överföras genom frön om moderplantorna är infekterade.  


Vad kan jag själv göra? 

Det är lätt att känna sig uppgiven av denna utbredda virusproblematik bland dahlior. För att inte tappa glädjen i dahlia-odlingen, har vi låtit oss inspireras av förhållningssättet hos erfarna odlare, som exempelvis Galena Berkompas på @microflowerfarm.  


Galena har inte som målsättning att uppnå 100% virusfritt. Det är lite av en utopi. Även om du uppnått ”100% virusfritt” genom kostsamma tester av dahlior (och andra växter i trädgården, som också kan bära dessa virus), så räcker det med lite vind för att få in ett gäng skadedjur som festat på smittade dahlior hos grannen och allt jobb är då bortkastat. Detta då skadedjur, särskilt trips, är en betydande spridare av virus hos dahlior. Tester är inte heller 100% tillförlitliga.  


Förslag på rimliga åtgärder: 

 • Odla nytillkomna plantor separat. 

 • Lär dig om vanliga virussymtom och försök identifiera sjuka växter tidigt på säsongen. En klar fördel ger förodling, genom att öka chanserna att kunna kassera infekterade plantor redan innan utplantering. 

 • “When in doubt, throw it out”, inom rimliga gränser. Ibland är det, som tidigare nämnts, symtom på något annat. Behandla hela plantan som drabbad och ta inga sticklingar. Rekommendationen från American Dahlia Society är att det inte är nödvändigt att byta ut jord, då smittan generellt överförs planta till planta, och inte via jord eller vatten.

 • Desinficera redskap mellan plantorna vid all hantering (delning, skörd, sticklingar, etc). Det är inte så jobbigt som det låter, vi lovar. Det finns två medel med visad effekt mot dahlia-virus i Sverige: 10% blekmedel / vatten och Virkon-S (finns på Apotek). Det är relativt enkelt att rotera sekatörer och låta nyligen använda desinficeras.  

 • Bekämpa skadedjur - envist.  

Vilka åtgärder du väljer att ta är en avvägning du själv får göra. För odlare som avser dela med sig av dahlior till andra odlare, har det dock blivit allt vanligare att man får frågan hur man minskat risk för spridning av smitta i sin odling. Förväntar man sig att få friska plantor från en leverantör bör man ju själv säkerställa att man säljer friska plantor vidare (så gott man kan). 


Smittade dahlior på väg till brännbart. Dessa gav 1-2 blommor per planta efter halva säsongen, så det var ett lätt beslut att 'kasta ut' eftersom de inte var produktiva.


Hur vanligt är det att dahlior har virus? 

En aktuell studie av American Dahlia Society (ADS) visar att de flesta dahlior i USA är infekterade av minst ett virus. Hela 87 % av de analyserade proven var positiva för minst ett virus. Värt att notera är att instruktionerna till odlarna i studien var att skicka dahlior med friskast utseende. Eftersom så många virusinfekterade plantor ser friska ut rekommenderar ADS att ta till försiktighetsåtgärder vid hantering av samtliga dahlior i sitt bestånd, för att minska risken för spridning i sin odling och till andras. Vi återkommer till det nedan. 


Kan en virusinfekterad dahlia bli frisk? 

Det finns idag inget känt och tillgängligt botemedel för att bli av med virusen hos dahlior som redan är smittade, men forskningen går framåt och s.k. ”meristemkultur” har använts framgångsrikt för att producera virusfria dahliaplantor från exemplar infekterade med dahliavirus. På detta sätt kan vi ändå hoppas att kunna köpa smittofria plantor framöver. Men för att det ska ge effekt krävs att vi hela tiden kasserar de smittade plantorna, annars för vi tillbaka smittan på de som kommer osmittade. För den intresserade finns länkar till vidare läsning längst ned. 


Hur utvecklas dahlior med virus? 

Stonehouse Dahlias i Utah, ligger i framkant när det kommer till att generera virusfria sticklingar från meristemkultur. 2023 gjorde de en jämförelse mellan infekterade dahlior och virusfria.


Långt bort från de virusfria plantorna, på motsatta sidan av ett fält, planterades infekterade plantor. Båda planterades samtidigt, i slutet av maj och fick samma vård, vatten och näringsämnen. Båda sektionerna hade samma jordberedning. Dahliorna med virus växte betydligt sämre, och hade nästan ingen blomning. Se bilderna här.Kortväxta, smittade dahlior bredvid osmittade längst bak i bild. Symptomen på själva bladen syns inte jättebra på denna bild pga ljuset, men se övriga närbilder för bättre detaljer i hur viruset kan identifieras på bladen. Detta är inte kortväxta sorter, och de har inte planterats senare.


Kan virusen smitta andra arter?

Många växter i trädgården kan bli smittade av virus hos dahlior. Tomato spotted wilt virus (TSWV) har ett brett värdspektrum och kan infektera över 1000 växtarter, spridas snabbt genom vektorer och är ett globalt problem i olika odlingssystem, inklusive både jordbruk och trädgårdsodling (Pappu, Jones & Jain, 2009).


Dahlia mosaic virus (DMV) kan infektera många prydnadsväxter utan att orsaka symtom, vilket gör att dessa växter kan fungera som reservoarer för viruset och smitta mottagliga växter som dahlior (Lockhart, 1988).


Exempel på växter i trädgården, som kan smittas av virus från infekterade dahlior:


 1. Ageratum (Ageratum spp) - Kan smittas av DMV.

 2. Amaranth (Amaranthus spp) - Kan smittas av DMV.

 3. Aster (Aster spp.) - Kan vara mottagliga för flera olika växtvirus inklusive TSWV.

 4. Delphinium (Delphinium spp.) - Kan smittas av DMV.

 5. Echinacea (Echinacea spp.) - Kan smittas av TSWV.

 6. Gladioler (Gladiolus spp.) - Kan smittas av DMV och TSWV

 7. Hemerocallis (Hemerocallis spp.) - Dagliljor kan smittas av TSWV.

 8. Hosta (Hosta spp.) - Kan smittas av Tomato spotted wilt virus (TSWV).

 9. Lilium (Lilium spp.) - Liljor kan smittas av Dahlia mosaic virus (DMV).

 10. Melon (Cucumis spp)- Kan smittas av Dahlia Mosaic Virus (DMV)

 11. Paprika (Capsicum spp.) - Kan smittas av TSWV.

 12. Pion (Paeonia spp.) - Pioner kan vara mottagliga för TSWV.

 13. Persika (Prunus persica) - Kan smittas av DMV och TSWV

 14. Petunia (Petunia spp.) - Kan smittas av TSWV.

 15. Phlox (Phlox spp.) - Kan smittas av DMV och TSWV.

 16. Potatis (Solanum tuberosum) - Kan smittas av DMV och andra potatisvirus.

 17. Ringblomma (Calendula spp.) - Kan smittas av DMV och TSWV

 18. Rudbeckia (Rudbeckia spp.) - Kan vara mottagliga för flera olika virus inkl. TSWV.

 19. Tobak (Nicotiana spp.) - Kan smittas av TSWV.

 20. Tomat (Solanum lycopersicum) - Kan smittas av TSWV.

 21. Zinnia (Zinnia spp) - Kan smittas av DMV.

 22. Zucchini (Cucurbita pepo) - Kan smittas av DMV


Det var allt om virus hos dahlior! 

Hoppas du lärde dig något nytt, och att den var till nytta för dig och dina plantor! 

Hälsningar Marie på @a.floral.story, medskribent på Blomma i Tid.


Om du vill använda någon information ut denna artikel behöver du hänvisa till den och Blomma i Tid! 


 Mer läsning och referenser

Crowe, F., & Pappu, H. R. (2005). Tomato spotted wilt virus in Dahlias. Plant Disease, 89(8), 873-878.


Wang, J., Zhou, J., Chen, M., Li, Z., & Song, S. (2023). "Identification and Genome Characterization of a Dahlia Common Mosaic Virus Isolate from China." Genes, 14(10), 1833.


Lockhart, B. E. L. (1988). Dahlia mosaic virus. AAB Descriptions of Plant Viruses, No. 336.


Pappu, H. R., Jones, R. A. C., & Jain, R. K. (2009). Global status of tospovirus epidemics in diverse cropping systems: successes achieved and challenges ahead. Virus Research, 141(2), 219-236.Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page