top of page
  • Skribentens bildAnna Landström

Förodling, direktsådd, kallsådd eller vintersådd av snittblomsfrö?Här kommer beskrivningar av ett antal sätt att dra upp fröer på. Beroende på vad du sår för frö, och dina förutsättningar med plats/budget osv kan olika metoder passa dig bättre eller sämre. Många fröer kan sås på flera sätt, så välj det som passar dig, utvärdera och justera eventuellt till nästa år!


Förodling inomhus

När du förodlar inomhus (i rumstemperatur) finns några saker att tänka lite extra på; luften är torrare vilket gör det svårare för fröerna att gro om de torkar ut. Ju mindre plantorna är desto känsligare för uttorkning är de. Spraya sådderna med sprayflaska dagligen, eller sätt en kåpa över sådden medan fröerna gror för att skapa bra förutsättningar. När fröerna grott kan kåpan lyftas av.

Temperaturen inomhus är ofta ganska hög, vilket gör att de små plantorna lätt växer för fort och springer i väg på höjden. För att motverka detta är det viktigt att ha tillräcklig belysning, och om möjligt odla plantorna så svalt som möjligt. Gärna i en källare, vind eller garage. Där brukar dessutom luftfuktigheten vara lite högre än i bostadshuset. En optimal temperatur är 15 grader, vilket enklast kan hittas i en källare eller garage.

Är man observant här så tänker man att plantorna växer i samma värme ute, om de t.ex. direktsås i juni. Och det är sant, skillnaden då är att de inte står i små krukor/pluggar som begränsar deras rotsystem, solen utomhus är mycket starkare än den belysningen vi har inne. Denna kombination gör att vissa snabbväxande växter kan växa till sig otroligt fort ute.


Förodling kan göras tidigt (12-8 veckor innan den sista frosten), medeltidigt (8-4 veckor innan sista frosten) eller sent (4-0 veckor innan sista frosten).Direktsådd

Direktsådd är lämpligt för de växter som är mycket snabbväxande, eller har känsliga rotsystem och ogillar att bli om/utplanterade. Många växter kan antingen direktsås eller förodlas, men ett fåtal rekommenderas enbart direktsådd eftersom de antingen växer fort, eller ska växa så tätt att det inte är lönt att förodla. Exempel på sådana plantor är: lin, bovete, vallmo, honungsfacelia, mattram mfl.


Ofta anges att de plantor som har pålrot inte bör omplanteras. De har alltså inte ett trådigt rotsystem utan en rot liknande en morot. Dessa är känsliga vid ut/omplantering eftersom jorden lätt tappar kontakten med roten, och då har de svårt att dra åt sig näring igen efter omplanteringen.


Risker vid direktsådd är många, varför de flesta som odlar professionellt undviker det till många plantor. Har avgör man så klart själv vad man har tid/plats med i förodlingsstationen, men väljer du att direktså bör du tänka på följande:

  • Direktså inte fröer som specifikt anges att de bör förodlas.

  • Sätt nät eller fiberduk över sådden för att undvika att katter/fåglar kommer och krafsar och äter frön

  • Vattna! Troligen den största anledningen till att direktsådder misslyckas är att de torkar ut om det blir varma dagar och inget regn. Är det soligt och varmt bör du vattna hela bädden morgon och kväll. Det räcker inte med enbart droppbevattning.

  • Skydd mot sniglar och skadedjur. De små plantorna som precis tittar upp kan lätt bli uppätna på bara en natt av sniglar. Håll koll, lägg ut snigelgift förebyggande och fyll på så länge plantorna är små.

  • Gallra. Eftersom du sår många fler frön än du behöver kommer du behöva gallra bort många småplantor till rätt plantavstånd.


Kallsådd i växthus

Med kallsådd menas att fröerna sås på liknande sätt som vid förodling inomhus, alltså i kruka/pluggbrätte/soilblocks, men i stället för att stå inomhus placeras de ute i ett växthus. Detta är ett mer kontrollerat och säkrare sätt än vintersådderna, eftersom fröerna inte ligger i kall blöt jord hela vintern och riskerar att ruttna, de är också skyddade från skadedjur (sniglar, fåglar m.m.) så länge sådderna inte står direkt på marken.


Kallsådder brukar vara lagom att börja med ca 4 veckor innan sista frosten, så för de flesta är det i mitten av mars till början av april. Du sår alltså precis som du hade gjort inne, och behöver inte tänka så mycket på rangliga plantor eller belysning. I och med de svalare temperaturerna och det naturliga ljuset kommer plantorna bli kompakta och fina.


Det kan låta som att kallsådden är det optimala sättet att dra upp plantor, och det är fantastiskt bra, men här kommer några saker att tänka på:

  • Du behöver ett växthus eller en kallbänk.

  • Detta odlingssätt passar främst de plantor som räknas som hardy eller half hardy annuals. Risken med kallsådderna är att om det kommer en peroid av kyla som droppar ned mot flera minusgrader så kan det vara svårt att hitta platsen att ta in alla plantor under en period. Se till att så de som klarar av lite kyla så slipper du oroa dig. Och vill du förodla värmekrävande växter på detta sätt så vänta till tiden kring sin sista frost så är du på den säkra sidan.

  • Grobarheten är generellt lägre än den är inomhus med jämnare temperatur, men inte alls lika osäker som vid vintersådd.

  • Blir det kalla dygn efter att plantorna grott kan de täckas med fiberduk och bubbelplast.


Vintersådd

Vintersådderna har blivit väldigt hajpade och populära bland hobbyodlare av flera skäl, men ska du odla till försäljning eller kunna räkna med ett visst antal plantor så är det inte så många sorter som gror lika bra i en vintersådd som vid förodling eller kallsådd. Det blir inte heller så mycket tidigare blomning och kan vara svårt att hålla bra fuktighet etc. Vill du ha fördelarna av att spara plats inne och sprida ut sådderna något, så är det bättre att satsa på kallsådder tidigare under våren än att så i dec-feb och låta fröerna riskera att ruttna i en plastback.

De växter som dock passar att vinterså är många perenner, eftersom de behöver köldperioden för att gro. Eftersom du sällan sår perenner för skörd samma år så gör det inget om de gror lite senare. I och med att dessa växter är just perenna, klarar deras fröer av att ligga blött och kallt bättre än många annueller, även om det finns undantag.


Vill du ändå vinterså annueller, välj sorter och frön som du inte är beroende av, och ta sådana som inte var dyra i inköp. Hittills är romersk riddarsporre och blåklint de enda som haft lika bra grobarhet i vintersådd som vid kallsådd och förodling. Men det kan variera beroende på var du bor. I kallare klimat är det alltid en risk att det blir en mild period i t.ex. januari och då gror fröerna, sedan smäller det till i februari och alla småplantor fryser sönder.


Men det kan ändå vara bra att prova och utvärdera vad som funkar för just dig! Så 5-10 frön av olika växter på prov, men spara resten av påsen till förodling och ev direktsådd så har du en plan B om det skulle misslyckas.
Sådd bienner och perenner

Bienner är en grupp med växter som blommar tidigt andra året efter sådd. Dessa ska sås i juli/augusti för att hinna bilda en bladrosett som sedan övervintrar och börjar växa följande vår.


Fördelen med biennerna är att de blommar tidigare än många annueller, och eftersom de sås på sommaren kan de planteras ut i bäddarna på hösten när annuellerna är slutskördade.


Perenner kan sås på samma sätt, och därmed behöver de inte ta plats i odlingsstationen under våren när det ofta är fullt med annueller som ska ut. Långt från alla perenner ger skörd samma år, så det finns ingen anledning att stressa med dem!


Senaste inlägg

Visa alla

1 Comment


Elina Liljerum
Elina Liljerum
Feb 23

ÄLSKAR alla tips ni ger oss osäkra nybörjarodlare🤗TACK!

Like
bottom of page