top of page
  • Skribentens bildAnna Landström

Dela dahlior för snittblomsproduktionVi får enormt mycket frågor om när, hur och varför man delar sina dahlior, om ögonen inte måste synas, varför vi delar hårt osv. Så här kommer alla svaren samlade i en artikel!


Notera att vi odlar för snittblomsproduktion, och inte för prydnadsväxter i rabatten. Om du odlar bara för hobby/rabatt kan det kännas som att vissa av dessa råd är överkurs - och då behöver du inte följa dem!


Varför dela dahliorna?

Det finns många anledningar att dela dahliorna. De vanligaste är att man vill dela klumpen till flera kloner och därmed utöka sitt dahliabestånd. Varje liten korrekt delad knöl kommer ge en ny, stor klump efter nästa tillväxtsäsong.


Varje liten delning (om den delats korrekt) kommer ge 1-2 nya ögon/stammar per knöl, medan en stor (odelad) klump (oftast) ger 3-5 ögon/stammar. Som jämförelse kan en stor klump ofta delas i 5-10 nya småknölar.


Det betyder att vid hård och korrekt delning kan du få ut totalt som minst 5 och som mest 20 nya stammar som kan ge blommor, och 5-10 nya knölar som efter säsongen kan tas in och delas igen! Detta beror så klart på hur knölen du delar ser ut, och vilken tillväxt den haft. Olika sorter ger olika bra knöltillväxt under en säsong.


Det brukar också bli svårare och svårare att dela dem bra ju längre man väntar, så vi tycker att det är smidigt att åtminstone dela varje klump i fjärdedelar efter varje tillväxtsäsong.


Här är ett exempel på en Cornel Bronze, som kan delas i många nya små knölar. De ljusa knölarna överst är den senaste tillväxten, som skedde under förra växtsäsongen.


Samma knöl efter delning. Till vänster ligger den gamla knölen som sattes i början av 2023 (mörkare färg och grövre struktur) och de ljusa nya delningarna som är tillväxten under 2023 års säsong. På denna stora knöl kom 18 nya delningar ut, vilket ger 18-36 nya stammar om varje delning ger 1-2 ögon.


Du måste inte dela dahliorna varje år, eller såhär hårt. Men föryngringsdelning rekommenderas var tredje år. Om knölen inte delas då kommer de nya knölarna växa sig så täta att det är svårt för knölen försörja sig med näring och den kommer bli 'trött' och blomma sämre.


Vi tycker också att det är lättare att hantera de små knölarna än ett gäng enorma knölar i vinterförvaring och förodling. Ska du dessutom sälja av ett gäng knölar är det lätt att förodla de flesta smådelingar i krukor.


Vi får ofta frågan om en liten delning verkligen kommer 'orka blomma' lika bra som en stor knöl, och här handlar det inte om storleken på knölen. Det är sugrötterna som förser plantan med näring under växtsäsongen, medan knölarna är 'reservnäring' för att plantan ska överleva viloperioden på vintern. Så, det betyder att så länge plantan har bra rotsystem kommer den galant klara av att blomma! Och funderar du ändå på om detta verkligen stämmer kan du jämföra med frösådda dahlior och sticklingar. Dessa har inte haft någon knöl alls att förlita sig på näringsmässigt! Men de blommar ändå fint under säsongen (många dahliaodlare hävdar till och med att sticklingarna blommar färgstarkare och större - och använder knölarna enbart för att ta sticklingar från).


Odlar du bara för att ha fina dahlior i rabatten så räcker det gott och väl med att föryngringsdela knölarna.


När bör jag dela knölarna?

Vissa föredrar att dela dem på hösten, andra föredrar att dela dem på våren. Vilken du väljer spelar mindre roll. Har du svårt att förvara stora knölar över vintern så dela dem på hösten, vill du vänta för du tycker att det är svårt att dela utan synliga ögon, gör det på våren!


Det man kan tänka på är att knölarna just är till för att hjälpa plantan övervintra, så beroende på vilka förutsättningar du har för övervintring (bra miljö för knölarna osv). Om du inte har n bra metod och sämre förvaringsmöjlighet kan det finnas risker med att dela på hösten. En liten knöl torkar ut fortare än en stor knöl. Men vid bra förutsättningar och lagringsmetod spelar det inte någon roll för dahlian!


En variant är att dela stora knölar i fyra mindre bitar för att lättare hantera dem i förvaringen, då kommer de ha ett gäng knölar per delning vilket minskar risken. Sen delar du en gång till på våren när du vet att knölen överlevt. Och hinner du inte dela en gång till på våren så har du ändå gett knölen en föryngringsdelning! (Detta är vad som hände med den stora Cornel Bronze-knölen ovan - den delades i fjärdedelar innan den sattes 2023. Den skulle ha delats ytterligare men hanns inte med, utan sattes som en fjärdedel av vad den var året innan.)


Olika sorter har olika lätt att producera knölar, och klara en övervintring. Så det kan variera hur du vill/kan dela och övervintra olika sorter.


Olika knölar från olika sorter. Vissa är långa och smala, andra korta och tjocka!


Hur delar jag dahliorna?

Det finns tre saker att tänka på för att delningen ska lyckas.


  1. Nacken på knölen måste vara intakt.

  2. Det måste finnas tillräckligt med krona för att nya ögon ska kunna bryta fram.

  3. Storleken på delningen.

Det viktigaste innan du delar dahliorna är att du har koll på knölens anatomi. För att en delning ska kunna klara sig och blomma behöver den en kropp, hals och krona. Kroppen är delen som sugrötterna kommer ut från, och reservkällan av energi för övervintring. Halsen/nacken är den tunna delen som leder upp till kronan. Kronan är det ställe du främst vill bli expert på, för det är här ögonen kommer bryta fram, och det är de som ger stammarna och blommorna.


När du delar dina dahlior vill du se till att varje delning har en krona som är ca 1x1 cm. Då spelar det ingen roll om den har synliga ögon eller ej, de kommer bryta fram om tillräckligt mycket krona finns.


De olika delarna på en knöl.


Notera att många knölar har en distinkt linje där nacken går över till kronan. Här är två bilder, en med linje utritad och en utan. Börja leta efter denna linje om det är svårt att se kronan.


Med hjälplinje utritad.


På denna bild ser man tydligt alla kronor kring den gamla stammen. Halsen/nacken är intakt på alla kommande delningar från denna knöl och den kan därmed ge många kloner!


De inringade ytorna är kronorna. Ögon kommer bryta fram från denna del även om de inte syns.


Ögon som börjat bryta fram några dagar efter delningen. Varje delning har 2 frambrutna ögon på gång!


Ögon som bryter fram från en hårt delad knöl. Dessa var inte alls synliga vid delning.


Det finns alltså massor med ytor på en knöl där ögonen kan bryta fram, och alla ögon kommer inte bryta fram på en stor knöl om de inte 'behöver'. Genom att dela hårt på detta sätt kommer ögon bryta fram på alla delningar, förutsatt att de har tillräckligt mycket krona.


Olika sorter sätter ögonen olika tidigt eller sent, så när man får hem knölarna kan vissa ha ögon, andra har inga synliga alls. Detsamma gäller när man plockar fram sina övervintrade dahlior. Ibland är vissa igång, medan andra är långt efter.


I vissa fall kan man se vilande ögon om man tittar noga - men ser du inga går det bra att dela ändå!


Kommer lösa knölar kunna blomma?

När du får hem påsar med nyköpta dahlior är det ofta många som brutits i halsen/nacken. Dessa kommer inte blomma eftersom de saknar krona och därmed kan inga ögon bryta fram. Dessa är bara att slänga - låt dig inte luras av att de kan sätta sugrötter (för det kan de) men de kan inte producera en stjälk.


På denna bild ser vi två knölar som låg lösa i påsen de köptes i. Den övre har brutits av ovanför nacken, och med krona, och kommer ge blommor. Den sparas. Den nedre har brutit nacken och har ingen krona där ögon kan bryta fram.


Exempel på knölar som legat lösa i påsen med mer och mindre brutna nackar. Knölen längst till höger har lite krona, men eftersom nacken är knäckt bör den ändå kasseras.


Verktyg

Innan vi börjar behöver vi tänka på två saker:

  1. Använd ett VASST verktyg, som en blomstersax eller sekatör. Vi använder en modell från Leyat som finns på bloomandseeds.se

  2. Tvätta av verktyget mellan varje knöl som delas för att inte sprida sjukdomar mellan knölarna. Använt T-sprit eller diska av med diskmedel.


Nu delar vi dahliaknölen!

Börja med att putsa knölen. Detta innebär att alla gamla sugrötter och lösa knölar klipps bort. Ofta hänger det ett gäng 'dinglande' knölar i trådar på huvudknölen när man köper hem nya dahlior. Dessa kan tyvärr inte transportera någon näring till plantan via sugrötterna (kontakten är bruten!) och bör tas bort. Allt dött växtmaterial är en bakteriekälla och riskerar att ruttna under förodlingen och tillväxten. Eftersom de knölarna ändå inte kan bidra med någon näring till plantan är det en onödig risk, och de tar mer plats!


Intakt nacke

Många undrar 'hur brutet' en hals/nacke behöver vara för att den ska behöva kasseras, och vi har inget rakt svar. Om den dinglar och hänger i trådar är det definitivt bara att klippa och kasta. Om den har en tjock nacke och bara är lite 'knäckt' på ena sidan, men sitter ihop fint på andra sidan kan det gå bra i vissa fall. Är det en dahlia som är speciell för dig och du inte har så många så är det kanske värt att försöka göra en sån delning, men har du många av den sorten är det kanske inte värt besväret. Det är upp till dig att prova!


Vi har dock märkt att de knäckta knölarna oftare än andra delningar inte kommer igång lika bra, och i många fall inte säter några stammar, trots korrekt delning med krona och synliga (vilande) ögon.


Ta bort alla dinglande knölar.


Oputsad knöl.


Putsad knöl.


Putsad knöl med allt dött/dinglande växtmaterial till vänster.


Tyvärr kan många nyinköpta knölar se ut såhär eftersom de bryter nackarna i transporten. Egenförvarade knölar blir sällan såhär. Därför kan det ibland vara svårt att få ut ett stort antal delningar från nyköpta knölar.


När putsningen är klar kommer det vara mycket lättare att se var det är lämpligt att dela dahlian. Olika knölar har olika former, och det är ibland svår att se detta även efter putsning. Leta efter en yta där det är lätt att komma åt med blomstersaxen/sekatören och klipp så du får med en bit krona.


Kronan - tillväxtzonen för ögonAlla knölar kommer inte bli en ny delning, utan en del kommer ramla av eller 'bli över'. Fokusera hellre på att få färre bra delningar med ordentlig krona, än många med 'tveksamt lite' krona.


Hur många delningar du får ut av knölen beror på hur stor den är och om den har ett växtsätt som är lätt att dela. Om två knölar sitter ihop men det bara finns krona för en av dem (1x1 cm krona) så låt dem sitta kvar tillsammans, då finns ingen anledning att dela dem hårdare.


I detta fall finns tillräckligt med krona (den fortsätter runt på undersidan av den undre knölen men det syns inte på bilden) så de delas igen! Hade det inte funnits tillräckligt med krona hade de lämnats ihop.Storlek på delningen

För att knölen ska orka sätta ut sugrötter och trycka ut ögon bör knölen som delas till inte vara för liten. Ofta används storleken på ett AA-batteri som referens. Då menas volymen av batteriet, så en knöl skulle kunna vara lite längre och smalare än ett batteri, eller kortare och tjockare. Olika sorter har som sagt olika växtsätt. Har du inget batteri att jämföra med så kan du räkna med en läng på 5cm och en tjocklek på 1cm.


Olika delningar som alla uppfyller storlekskraven för en bra delning.


Att bryta upp knölen på ett 'bra' sätt

När du putsat knölen och vridit och vänt på den ett par gånger så du ser var alla kronytor sitter är det dags att börja dela på riktigt.


Klipp loss alla 'enkla' knölar som sitter överst på klumpen. Dessa brukar vara lätta att hitta och ofta kommer de med en bra bit krona. Jobba dig sedan nedåt i 'lager'.


De översta knölarna i klumpen klipps bort med krona.


Om knölen inte är så stor, eller det känns som att det inte finns något 'naturligt' sätt att börja så kan det hjälpa att klippa den gamla stammen så kort det går och sedan dela knölen på hälften - tvärs över den gamla stjälken. Eftersom den gamla stjälken är ett öga från förra året kan du vara säker på att få med en bra bit krona på var sida om stjälken.


Ibland är det lättare att fortsätta dela i mindre bitar bara det första snittet är gjort. Och de två halvorna kan ofta delas en gång till så du har fyra bitar av klumpen.


Den stora knölen under delning. Den delades först 'ovanifrån' där alla 'lätta' knölar togs en och en, för att sedan delas i fjärdedelar. Dessa kunde i sig delas ytterligare till totalt 18 delningar.


De 'svåra' sorterna då?

Ja, eftersom olika sorter har olika typer av knölar kommer vissa sorter vara svårare att dela än andra. Vi har märkt att t.ex. Café au Lait-serien, Sweet Nathalie och Senior's Hope kommer med väldigt knubbiga och kompakta klumpar. Dessa är svårare att dela eftersom kronan ofta är inbäddad inuti knölen. Men det är också därför de bör delas så och då, en för tät klump kommer ha svårt att blomma bra för ögonen blir instängda.


Vårt enda tips här är - håll koll på var den gamla stammen suttit och dela mindre hårt om du är osäker. Det går absolut att dela dessa sorter till många småknölar, men det kräver lite träning! Börja med de sorter du känner dig bekväm med! Och det är väldigt svårt att 'sabba en hel knöl' genom att 'dela fel'. Sannolikt kanske det är något färre knölar som tar sig om du är ovan, men om du inte övar blir du heller inte bättre på att dela knölar!


Det var allt om att dela dahlior!

Hoppas du lärde dig något nytt, och att den var till nytta för dig och dina knölar!


Om du vill använda någon information ut denna artikel behöver du hänvisa till den och Blomma i Tid!

/Anna på Blomma i TidSenaste inlägg

Visa alla

2 Comments


Emelie Petersson
Emelie Petersson
Mar 18

Alltså Anna!

Vilken fantastisk artikel!!!!

Vilket jobb du lagt ner bara för att lära ut. Blir nästan tårögd.

Tusen tack!

Like

Margaretha Carlgren
Margaretha Carlgren
Mar 18

Tack så bra information du ger👍🙏Tillsammans med din live ska jag nog kunna dela min stora Cornel Bronze och Karma Prospero.

Mvh Margaretha Carlgren

Like
bottom of page